psicolegvic@lauraicart.cat 693 27 30 30

Teràpia Familiar, Infants i Joves

Els pares han d'entendre millor els fills i els fills els pares

Terapia familiar

La teràpia familiar és l’adequada quan tenim conflictes i problemes  generats per la mateixa convivència familiar. La nostra vida canvia quan tenim fills i hem de reajustar el dia a dia, a una nova realitat. Poden sorgir malentesos entre els pares a l’hora de posar-nos d’acord en les pautes educatives o tenir maneres diferents de fer les coses que repercuteix en el comportament dels nostres fills. En aquests casos, a vegades cal un psicòleg que ens ajudi a reajustar les normes, pautes educatives i de convivència i buscar la línia per entendre’ns millor entre pares i amb els mateixos fills.

En aquest apartat s’hi inclou la TERÀPIA INFANTIL i a JOVES, ja que una teràpia amb infants i joves, de manera directa o indirecte, necessita la implicació dels pares, és a dir, de la família.

Pot passar que els pares tinguem una bona entesa educativa  i tot i això els nostres fills pateixin pors, inseguretats o certes problemàtiques concretes que poden ser fruit de l’edat o d’una situació familiar difícil (terrors nocturns, rabietes, dol, poques ganes de fer res…), de les relacions amb els seus iguals (consum tòxics, baixa autoestima, timidesa…) o de dificultats relacionals/d’aprenentatge (absentisme escolar, exigència…) que s’han generat a l’escola o l’institut

En aquests casos el treball terapèutic principal anirà dirigit a aquests infants i joves, ja que necessiten el seu propi espai per fer el procés, però mantindrem un contacta constant amb els pares i necessitaré la vostra implicació per acompanyar el vostre fill en la seva millora. 

El viatge de 1.000 milles comença amb un primer pasLao Tse
Pots trucar-me, no trucar-me o seguir dubtant 693 27 30 30 (només Whatsapp)
Manteniment web